Skip to Content
Return to Navigation

Turkish Zoonotic Disease Symposium

Dear Colleagues and Friends,

We are very honored to invite you to the Transboundary Zoonotic Disease Symposium: Challenges and Opportunities in Turkey.

The Izmir Institute of Technology and Health Security Partners are collaborating to provide a forum for the exchange of research results and ideas to address one health efforts in Turkey.

Sessions are formed around topics of interest to our global health partners, including antimicrobial resistance, advances in biologics, and the effects of migration on disease control.

The event will be at the Hilton Izmir Hotel in Izmir, Turkey.  The meeting is open to one health and infectious disease scientists, academicians, and students in the private and public sectors in Turkey.

We look forward to welcoming you to the Aegean coast at the end of summer for a zoonotic disease conference with two days of inspiring science, discussions and interactions – welcome to beautiful Izmir 18-20 October, 2019!

To view the tentative agenda, please click the following link: Program.

Please note: most of the symposium will be conducted in Turkish and is limited to residents of Turkey.

*Application period is now closed*


Değerli Meslektaşlarım ve Arkadaşlarım,

Sizi Sınırötesi Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu: Türkiye’deki Sorunlar ve Fırsatlar’a davet etmekten onur duyuyoruz.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Health Security Partners işbirliği ile düzenlenen toplantıda Türkiye’deki “Tek Sağlık” girişimleri konusunda fikirlerin ve araştırma sonuçlarının irdeleneceği bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Oturumlar küresel sağlık paydaşlarının ilgi alanı çerçevesinde antimikrobiyal direnç, biyolojideki gelişmeler, ve göçün hastalık kontrolüne etkileri üzerine oluşturulmuştur.

Hilton İzmir Otel’de gerçekleşecek olan toplantı, özel sektör ve kamu sektöründeki “Tek Sağlık” ve bulaşıcı hastalık konularında çalışan bilim insanlarına, akademisyenlere ve öğrencilere açıktır.

Sizleri yaz sonunda Ege kıyılarına iki günlük ilham verici bilim, tartışma ve iletişim fırsatlarını sunan zoonotik hastalıklar konferansına davet ediyoruz. 18-20 Ekim 2019 tarihleri arasında Ege’nin incise İzmir’de görüşmek üzere.

Özet göndermek istiyorsanız, lütfen burada daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Özetler 31 Agustos.

 

 

 

 

Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

 

 

 

 

CEO, Prof. Dr. Jason Rao

Health Security Partners